גשת דוחות למס הכנסה

גשת דוחות למס הכנסה

כל תושב ישראל מעל גיל 18 , תושב ישראל מתחת לגיל 18 עם הכנסה שנתית של 570 אלף שקל או יותר, תושב חוץ בעל הכנסה חייבת במס ומי שמכר מקרקעין שאינו פטור ממס ולא שילם מס שבח בשעור מקסימלי- חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.

הדוח הינו ריכוז נתוני ההכנסות וההוצאות של הנישום, מכל מקורות ההכנסה שלו בארץ ובחו"ל, הניכויים וזיכויי המס להם הוא זכאי ותשלומי המיסים ששילם.

המשמעות בפועל היא שכל עוסק מורשה או עוסק פטור במע"מ, בעל שליטה בחברה, ובעל נכס נדל"ן מסחרי ואשר נהנה משכירות, חייב בהגשת הדוח שנתי למס הכנסה.

חייבים נוספים בהגשת הדוח השנתי הם:

  • שכירים שמרוויחים מעל 640 אלף שקל ברוטו בשנה.
  •  בעלי הכנסות מדירה למגורים העולה על 338 אלף שקל ברוטו בשנה.
  • בעלי הכנסות פסיביות ואקטיביות מחול שסכומן השנתי גבוה מ-338 אלף שקל ברוטו.
  • בעלי הכנסות מריבית שנתית של מעל 645 אלף שקל.
  • בעלי הכנסות מניירות ערך בסכום העולה על 2.530 מיליון שקל בשנה.
  • תושבי ישראל שהעבירו לחו"ל למעלה מחצי מיליון שקל במהלך 12 חודשים, וכן תושבי ישראל הנהנים בנאמנות שסך כל נכסיה עומד על 500 אלף שקל ומעלה באותו פרק זמן.