הצהרת הון

הצהרת הון

רבבות בעלי עסקים מתבקשים מדי שנה להגיש הצהרת הון לרשות המסים. מדובר בהליך שגרתי הנדרש בעיקר מכל מי שמקים עסק או חברה בע"מ ופותח תיק במס הכנסה.

הצהרת הון הינה פירוט כל הנכסים וההתחייבויות (הלוואות, משכנתאות וכו') של מגיש ההצהרה והתא המשפחתי שלו (בן/בת זוג וילדים מתחת לגיל 18) עד ה-31 לדצמבר לשנה שעברה.

ראוי לציין כי עסקים חדשים נדרשים למלא הצהרת הון בשנתיים הראשונות לקיומם, והצהרה מעודכנת בכל חמש שנים בהמשך הדרך. ההצהרה משמשת ככלי ביקורת עבור אנשי הרשות כדי לאתר הפרשים לא מוסברים בהון של הנישום בהתאם לרמת ההכנסות עליה דיווח בעבר.

כדי להיות מוכנים היטב להצהרות ההון שצפויות לנו, מומלץ לפרט באופן מלא את כל הנכסים שברשותנו בהצהרת ההון הראשונה, ולתעד כל מסמך המצביע על הכנסות (או הוצאות) כמו ירושות, מתנות כספיות וכדומה. המועד החוקי אגב להגשת הדוח הנו  120 יום ממועד הדרישה.

מבנה הצהרת הון

הצהרת ההון נחלקת לשני חלקים: החלק העסקי (פירוט הנכסים, ההון והתחייבויות של העסק), והחלק שמפרט את הנכסים והתחייבויות שנצברו באופן פרטי/ אישי של כל התא המשפחתי. כלומר, רשות המסים בודקת בפרוטרוט את כל סל ההוצאות המשפחתיות לרבות מזון, חינוך, נופש וכדומה, ובודקת האם קיימת התאמה כספית בין ההון עליו הוצהר וההון שנמצא בפועל באמצעות נתוני עלויות מחייה שנתיים ממוצעים.

 

רכוש והתחייבויות עסקיים:

1) רכוש והתחייבויות בעסקים בארץ ובחו"ל בהם לא בוצע מאזן רכוש קבוע, רכוש שוטף, קופה ובנקים, והתחייבויות (מסמכי בעלות, טופס רכוש קבוע, פרוטוקולי קופות, אישורי יתרה מבנקים ואישורים מצד ג' בהתאם למהות העסקים והפריטים).

2) השקעות בהם בוצע מאזן רכוש כולל שותפויות ועסקאות משותפות (שמות וכתובות העסקים, יתרות ומסמכים המפרטים את מצבם הכלכלי דוגמת מאזנים, השקעות, תחשיבי ריבית והצמדה ועוד לאורך השנים).

3) השקעות בתאגידים (שמותיהם וכתובותיהם, מספר תיק התאגיד, תאריך המאזן, שיעור האחזקה באחוזים, ערך נקוב של מניות מוחזקות, הסכום שהושקע, יתרות חשבונות עם התאגיד וכו'.

 

רכוש והתחייבויות פרטיים:

1) מקרקעין- פירוט של הנכסים, הקרקעות לרבות שטחים חקלאים וכל רכוש נדל"ני אחר אשר בבעלות, חכירה ודמי מפתח לרבות תיעוד של מיסים והוצאות נוספות שבוצעו עליהם (שיפוצים, תוספות, דמי תיווך, שכר טרחת עו"ד וכו').

 2) מזומנים וחשבונות בנק של כל בני התא המשפחתי לרבות פירוט הלוואות ומתנות יקרות ערך (רכבים, הלוואות לרכישת בתים, רכבים וכו).  

3) השקעות שונות של כל בני התא המשפחתי כגון תוכניות חסכון, ביטוחי חיים, קרנות השתלמות, קופות גמל, ביטוחי חיים, ניירות ערך שאינם נסחרים בשוק ההון והשקעות אחרות.                                                                                                                  

4) כלי תחבורה ורכוש- פירוט כלי הרכב, כלי שיט וטיס שבבעלותכם והוצאות עליהם. בנוסף,

יש לפרט הוצאות משמעותיות על רכוש יקר או חופשות יקרות שהנכם נוהגים לקחת.

 

טיפים חשובים למילוי הצהרת הון

הצהרת הון אינה מסמך מורכב מדי במידה וממלאים אותו בהקפדה רבה ובהתאם להוראות של רשות המסים. עם זאת וכיוון שההצהרה הראשונה מהווה בסיס חשוב להצהרות הבאות, מוטב להיעזר ביועץ מס שעוסק בהצהרות מסוג זה על בסיס יומי. מה גם שמדובר בהוצאה מינורית יחסית לחשיבות העצומה של המסמך בהמשך ההתנהלות העסקית שלנו.

חשוב לזכור כי אי הגשת ההצהרה מהווה עבירה פלילית וכך גם השמטת פרטים, מילוי פרטים כוזבים וכדומה. אי הגשת ההצהרה במועד טומנת בחובה קנס בגין פיגור.

מומלץ לתעד ולאגד את כל המסמכים הרלוונטיים שהוזכרו לעיל כך שהתהליך יהיה קל ונעים ככל האפשר, והימנעות מסיטואציות לא נעימות ומיותרות.