פתיחת תיק ברשויות המס

פתיחת תיק ברשויות המס

פתיחת עסק בישראל אינה תהליך מורכב אבל כרוכה על- פי החוק בפתיחת תיקים במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, לא יאוחר מיום תחילת הפעילות העסקית.
 

אומנם ניתן להירשם לפני פתיחת הפעילות העסקית, אבל אין לבצע פעילות כלשהי עד הסדרת הנושא כדת וכדין.
 

מועד פתיחת התיק מהווה מרכיב מרכזי בתכנון המס ושיעור המס שהלקוח נדרש בסופו של דבר לשלם .
 

עוד  בטרם החלה הפעילות העסקית, נדרש בעל העסק, שותפות או חברה, להירשם במשרדי מס ערך מוסף.
 

מיד לאחר תחילת הפעילות העסקית ואחרי הרישום במע"מ, חייב בעל העסק או החברה החדש/ה להירשם כעוסק במס הכנסה. לרוב ניתן לפתוח תיק במס הכנסה רק לאחר פתיחת התיק במע"מ וקבלת מספר עוסק.
 

השלב הבא עבור עצמאי אחרי פתיחת תיקים במע"מ ומס הכנסה, הנו הרשמה במוסד לביטוח לאומי באמצעות מילוי טופס "דין וחשבון שנתי", ולשלם את סכום ההרשמה הנדרש. מועד פתיחת התיק ומילוי נכון של הטופס הינם קריטיים לקבלת זכאות לגמלאות מסוימות בעקבות אירוע כזה או אחר.
 

חשוב לציין כי על פי חוק ביטוח לאומי ישנם בעלי עסקים המסווגים כ"עצמאי שאינו עונה להגדרה", ולכן חובת התשלום והזכאות (דוגמת דמי פגיעה בעבודה ודמי לידה) אינם חלים עליו.
 

על מנת להימנע מטעויות וכאבי ראש מיותרים, וכדי ליהנות מתכנון מס אופטימלי, מומלץ להיעזר ביועץ מס מוסמך בטרם מתחילים בתהליך.