פתיחת תיק מע

פתיחת תיק מע"מ

כל תושב ישראל מעל גיל 18 , שותפות או חברה המעוניינים לעסוק במכירת נכסים, טובין, מקרקעין ו/או מתן שירות, חייבים בפתיחת תיק במע"מ.

הרישום חייב להתבצע מיד עם פתיחת הפעילות העסקית וחשוב לציין כי שותפות או חברה מחויבות ברישום במע"מ כעוסק מורשה (לא ניתן לרשום שותפות או חברה כעוסק פטור).  יש לוודא בטרם ניגשים לרישום השותפות במע"מ, כי לכל שותף או בעל מניות בחברה אין חובות למע"מ בגין עסק אחר הרשום על שמו כעוסק מורשה!